شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2008-05-15

عنوان : ( افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) )

نویسندگان: حمید ذبیحی فرزقی , محمد حسین ابوالبشری , حامد ایزدی قدوسی , عطار خراسانی، مصطفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهایی که اخیرا برای بهینهسازی سازهها پیشنهاد شده روش بهینهسازی تکاملی سازهها یا ESO نام دارد. . روشESO به عنوان یک گام رو به‌جلو در بهینه‌سازی سازه‌ها ارائه شده‌است که براساس یک اصل و مفهوم ساده بنا نهاده شده است که به کمک حذف تدریجی مواد ناکارآمد از سازه‌ها می‌‌توان آنها را به مدل بهینه نزدیک کرد.این حذف با توجه به قیدهایی انجام میپذیرد اساس روش ESO بر این مبنا است که در یک فرآیند تکاملی مواد ناکارآمد از سازه جدا شده و به قسمتهای حساس‌تر سازه اضافه و یا کاملا حذف میشوند. در این مقاله کارایی این روش در افزایش بار کمانشی ستونها بازای ثابت ماندن جرم بررسی میشود. این فرآیند با تعریف عدد حساس برای انتقال مواد از نقاط ناکارآمد به نقاط کارآمد انجام می‌گیرد. در این تحقیق یک کد اجزاء محدود جهت بهینه‌سازی نوشته شده است که دقت آن با توجه با نتایج موجود و شرایط مرزی مختلف به اثبات رسیده است.

کلمات کلیدی

, روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها , بار کمانشی , عدد حساسیت , روش اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008248,
author = {ذبیحی فرزقی, حمید and ابوالبشری, محمد حسین and ایزدی قدوسی, حامد and عطار خراسانی، مصطفی},
title = {افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO)},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها - بار کمانشی - عدد حساسیت - روش اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO)
%A ذبیحی فرزقی, حمید
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A ایزدی قدوسی, حامد
%A عطار خراسانی، مصطفی
%J شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2008

[Download]