پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم )

نویسندگان: عبدالعلی فرزاد , محمدحسین اق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدل سازی این مکانیزم از نرم افزار کتیا استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی مکانیزم, تحلیل ابعادی, تحلیل نیروئی, مکانیزم دانیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008262,
author = {فرزاد, عبدالعلی and اق خانی, محمدحسین},
title = {طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهینه سازی مکانیزم، تحلیل ابعادی، تحلیل نیروئی، مکانیزم دانیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم
%A فرزاد, عبدالعلی
%A اق خانی, محمدحسین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]