مهندسی مکانیک, دوره (60), شماره (17), سال (2008-11) , صفحات (40-49)

عنوان : ( بررسی تجربی اثر سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت با استفاده از ابزار برشی CBN )

نویسندگان: علی اکبر اکبری , احسان دژپروردرخشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مزایا و کاربردهای فراوانی که فرآیند تراشکاری سخت به عنوان یک فرآیند ماشینکاری جدید جهت تراشکاری فولادهای سخت شده با کیفیت سطح مطلوب، دارد و همچنین جهت معرفی آن به مرور مقالات مرتبط پرداخته و در ادامه اثر تغییرات سختی و سرعت دورانی را نیز بر روی صافی سطح قطعات سخت‌کاری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. هدف از این تحقیقات امکان‌سنجی تجربی جهت جایگزینی این روش به جای فرآیند سنگ‌زنی در کاربردهای صنعتی و تعیین اثر پارامترهای مستقلی همچون سختی قطعات و سرعت‌های برشی بر روی کیفیت سطح در عملیات تراشکاری سخت می‌باشد. بدین منظور قطعاتی از جنس فولاد آلیاژی MO40 تحت عملیات حرارتی‌های متفاوت قرار می‌گیرند تا میزان سختی‌های متفاوتی در رنج عملیات تراشکاری سخت ایجاد گردد، سپس این قطعات با استفاده از ابزارهای برشی CBN و با استفاده از ماشین تراش CNC با سرعت‌های دورانی متفاوت ماشینکاری شده و از لحاظ صافی سطح مقایسه و نتیجه‌گیری می‌گردند.

کلمات کلیدی

, تراشکاری سخت, صافی سطح, عملیات حرارتی, فولاد سخت‌ شده, ابزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008286,
author = {اکبری, علی اکبر and دژپروردرخشان, احسان},
title = {بررسی تجربی اثر سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت با استفاده از ابزار برشی CBN},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2008},
volume = {60},
number = {17},
month = {November},
issn = {1605-9719},
pages = {40--49},
numpages = {9},
keywords = {تراشکاری سخت، صافی سطح، عملیات حرارتی، فولاد سخت‌ شده، ابزار CBN},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی اثر سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت با استفاده از ابزار برشی CBN
%A اکبری, علی اکبر
%A دژپروردرخشان, احسان
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2008

[Download]