همایش اطلاعات مکانی وسیستم یک پارچه شهری , 2008-12-11

عنوان : ( تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , حسین آقاجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله بکار گیری روشهای تحلیل توزیع فضایی از جمله شاخص موران و غیره برای سنجش چگونگی توزیع فضایی کتابخانه ای شهر مشهد است.

کلمات کلیدی

, تحلیل , توزیع فضایی, اطلاعات , کتابخانه , عمومی , ‌مشهد , مدیریت یکپارچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008309,
author = {رهنماء, محمدرحیم and حسین آقاجانی},
title = {تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری},
booktitle = {همایش اطلاعات مکانی وسیستم یک پارچه شهری},
year = {2008},
location = {تهرا ن شهرداری, ايران},
keywords = {تحلیل ، توزیع فضایی، اطلاعات ، کتابخانه ، عمومی ،‌مشهد ، مدیریت یکپارچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری
%A رهنماء, محمدرحیم
%A حسین آقاجانی
%J همایش اطلاعات مکانی وسیستم یک پارچه شهری
%D 2008

[Download]