همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2005-11-17

عنوان : ( بررسی شیوع و علل آسیبهای ورزشی ورزشکاران نخبه دوومیدانی کشور )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع و علل آسیبهای ورزشی ورزشکاران نخبه دوومیدانی کشور بود به این منظور پرسشنامه های مورد نظر میان ورزشکاران شرکتت کننده در مسابقات قهرمانی کشور توزیع و جمع اوری شد نتایج نشان داد در بین اندام ها اندام تحتانی و در بین اسیبها کشیدگی عضلانی به عنوان مهمترین نواحی و صدمات شناسایی شد و این در حالی بود که ضعف امادگی جسمانی به عنوان مهمترین علی اسیبها معرفی شد.

کلمات کلیدی

, ب شیوع , علل , آسیبهای ورزشی , ورزشکاران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008312,
author = {فولادیان, جواد},
title = {بررسی شیوع و علل آسیبهای ورزشی ورزشکاران نخبه دوومیدانی کشور},
booktitle = {همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ب شیوع -علل -آسیبهای ورزشی -ورزشکاران نخبه-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شیوع و علل آسیبهای ورزشی ورزشکاران نخبه دوومیدانی کشور
%A فولادیان, جواد
%J همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2005

[Download]