هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11

عنوان : ( جریان فوق بحرانی در کانال ‏های خمیده )

نویسندگان: علی رضا شمخالچیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مقاله رفتار جریان فوق بحرانی در کانال های خمیده با روش های تحلیلی و عددی مطالعه شده و با نتایج آزمایشگاهی مربوطه مقایسه می گردد. در حل عددی معادلات آب های کم عمق از یک روش حجم محدود نوع گدونف استفاده می شود. این تحقیق برای دو نوع کانال با عرض ثابت و متغیر انجام می شود. در کانال های خمیده با عرض ثابت، نتایج حاصل از حل عددی، با اندازه گیری های آزمایشگاهی و روابط پیشنهادی ناپ و ایپن و همچنین حل عددی انجام شده توسط ولیانی وکالفی مقایسه می شود و ملاحظه می شود که حل عددی به خوبی قادر است جنبه های مختلف فیزیک پدیده را شبیه سازی کند. از حل عددی معادلات آب های کم عمق دو بعدی برای جریان در یک کانال خمیده با عرض متغیر استفاده می شود. با مقایسه نتایج کانال های با عرض ثابت و متغیر می توان تغییرات پروفیل سطح آب را در این دو حالت مشاهده کرد.

کلمات کلیدی

, کانال های خمیده, جریان فوق بحرانی, جریان درکانال های روباز, امواج مورب, روش حجم محدود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008317,
author = {شمخالچیان, علی رضا and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {جریان فوق بحرانی در کانال ‏های خمیده},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانال های خمیده، جریان فوق بحرانی، جریان درکانال های روباز، امواج مورب، روش حجم محدود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جریان فوق بحرانی در کانال ‏های خمیده
%A شمخالچیان, علی رضا
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران
%D 2008

[Download]