هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11

عنوان : ( حل عددی و تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر ناپیوستگی های متمرکز در بستر )

نویسندگان: محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عموماً الگوهای عددی حل معادلات آب های کم عمق در حالت همگن ارائه می شوند و جملات چشمه که باعث ناهمگنی معادلات هستند به صورت مستقل جداسازی می شوند و به الگوی همگن اضافه می گردند. این جملات در شبیه سازی شرایط هندسی و فیزیکی جریان مانند شیب بستر، تغییر عرض و اصطکاک در معادلات ظاهر می شوند. در این مقاله تأثیر جداسازی جملات چشمه شیب بستر متمرکز (پله و سکو) در حل معادلات مطالعه می شود. بدین منظور ابتدا حل تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر پله ارائه می گردد و سپس مسئله شکست سد بر روی یک سکو به روش تحلیلی حل می شود، آنگاه با استفاده از روش حجم محدود Roe-TVD با محدود کننده شیب Minmod معادلات آب های کم عمق به طور عددی نیز حل می شود. حل عددی در دو شبکه با تعداد 400 و 4000 سلول انجام می گیرد. جداسازی جمله چشمه شیب بستر متمرکز به کمک روش جرم- انرژی انجام می شود. در نهایت محاسبات عددی با روش عددی WENO نیز مقایسه می گردد و ملاحظه می شود نتایج دو روش بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.

کلمات کلیدی

, جملات چشمه, حجم محدود, شیب بستر متمرکز, روش جرم- انرژی, آب های کم عمق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008319,
author = {جمعه زاده, محبوبه and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {حل عددی و تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر ناپیوستگی های متمرکز در بستر},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جملات چشمه، حجم محدود، شیب بستر متمرکز، روش جرم- انرژی، آب های کم عمق.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل عددی و تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر ناپیوستگی های متمرکز در بستر
%A جمعه زاده, محبوبه
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران
%D 2008

[Download]