چهارمین سمپوزیوم بهداشت و بیماریهای طیور , 2008-08-19

عنوان : ( کمپوست: خلق فرصت از تهدید )

نویسندگان: ابوالفضل غنی یی , محمدرضا باسامی , مهدی امیریانی , محمدصادق مددی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمپوست: خلق فرصت از تهدید

کلمات کلیدی

, کمپوست, فرصت, تهدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008339,
author = {ابوالفضل غنی یی and باسامی, محمدرضا and مهدی امیریانی and مددی, محمدصادق},
title = {کمپوست: خلق فرصت از تهدید},
booktitle = {چهارمین سمپوزیوم بهداشت و بیماریهای طیور},
year = {2008},
location = {شهرکر د, ايران},
keywords = {کمپوست، فرصت، تهدید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمپوست: خلق فرصت از تهدید
%A ابوالفضل غنی یی
%A باسامی, محمدرضا
%A مهدی امیریانی
%A مددی, محمدصادق
%J چهارمین سمپوزیوم بهداشت و بیماریهای طیور
%D 2008

[Download]