سومین جشنواره ملی طلای سرخ , 2007-11-07

عنوان : ( بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , محمد فارسی , سیدمجید هاشمی نیا , سیدنصیر حسینی علی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران به عنوان با ارزش ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. در حال حاضر ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران در جهان است, به طوری که بیش از 65 درصد تولید جهانی این محصول گرانبها به ایران اختصاص دارد. معذالک علی رغم قدمت کشت زعفران و ارزش افزوده این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی رایج در کشور، سهم کمتری از فناوریهای نوین به آن اختصاص یافته و تولید آن عمدتا بر دانش بومی متکی بوده است. مدل های آب و هوا-محصول در بسیاری از کشورهای جهان برای پیش بینی عملکرد گیاهان مختلف استفاده می شوند. در این تحقیق پیش بینی عملکرد زعفران در شهرهای بیرجند, قائن و فردوس مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که در این شهرها در دهه دوم دوره آماری با کاهش عملکرد مواجه بوده است که باتحلیل های آماری انجام شده نتایج حاکی از آن است که افزایش درجه حرارت در ماههای آغازین سال بیشترین تاثیر را بر کاهش عملکرد داشته است. همچنین در ادامه این تحقیق با استفاده از نرم افزار، Mnitab عملکرد 5 سال آینده نیز مورد پیش بینی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, عملکرد محصول, زعفران, خراسان جنوبی, اقلیم, مدل آب و هوا-محصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008361,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and فارسی, محمد and هاشمی نیا, سیدمجید and حسینی علی آبادی, سیدنصیر},
title = {بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی},
booktitle = {سومین جشنواره ملی طلای سرخ},
year = {2007},
location = {قائنات, ايران},
keywords = {عملکرد محصول; زعفران; خراسان جنوبی; اقلیم; مدل آب و هوا-محصول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A فارسی, محمد
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A حسینی علی آبادی, سیدنصیر
%J سومین جشنواره ملی طلای سرخ
%D 2007

[Download]