هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11

عنوان : ( مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق )

نویسندگان: عباسعلی قزل سوفلو , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حل کننده های ریمن بر پایه روش های ابقایی، به علت بهره مندی از تئوری مشخصات علاوه بر حل در نواحی هموار به شکل مطلوبی قادر به شبیه سازی ناپیوستگی ها نظیر موج شوک در جریان آبهای کم عمق میباشند. در این مقاله از حل کننده تقریبی ریمن به روش Roe با دقت مرتبه دوم برای محاسبه فلاکس عددی با اعمال توابع محدود کننده برای حذف نوسانات غیر فیزیکی اطراف موج شوک (نسخه TVD) استفاده شده است. بر اساس روش مذکور برخی مسائل یک و دو بعدی که در آن امواج تیز متحرک تولید میشود، حل شده و صحت برخی از آنها با انجام مقایسه با حل تحلیلی موجود برخی آزمایشات تصدیق گردیده است. در انتها نیز ملاحظه شد که مدل عددی استفاده شده به خوبی توانایی شبیه سازی موقعیت امواج تیز ناشی از برخورد از برخورد جریان شکست سد دو بعدی با مانع واقع در پایین دست را دارد

کلمات کلیدی

, شکست سد, معادلات آبهای کم عمق, حل کننده های ریمن, روش Roe
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008394,
author = {قزل سوفلو, عباسعلی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شکست سد- معادلات آبهای کم عمق- حل کننده های ریمن- روش Roe},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق
%A قزل سوفلو, عباسعلی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران
%D 2008

[Download]