پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (44), سال (2008-8) , صفحات (13-22)

عنوان : ( مشکلات ترجمه حروف اضافه فارسی به روسی و بالعکس )

نویسندگان: سید حسن زهرایی , شهرام همت زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به هنگام بررسی مقایسه ای پدیده های زبانی,، محقق خارجی باید به موضوع «تداخل زبانی» که منبعث از تقابل ویژگی های زبان مادری با زبان مورد مطالعه است,، باشد. توجه به «تداخل زبانی» به هنگام تدریس زبان خارجی، قبل از هرچیز این امکان را برای مدرس زبان خارجی بوجود می آورد تا پی ببرد که با استناد به موضوع «تداخل زبانی» آموزش چه مباحثی راحت تر و آموزش چه مباحثی با مشکل روبروست. یکی از مشکلات پیش روی زبان آموزان فارسی زبان، درک صحیح نوع مناسبات نحوی و روابط نحوی میان کلمات در ساختارهای نحوی زبان روسی به همراه حروف اضافه یا بدون حروف اضافه است. مهمترین دلیل این مشکل، عدم وجود ویژگی دستوری حالت در زبان فارسی است. در زبان فارسی، برخلاف زبان روسی، روابط نحوی عمدتا توسط اقسام کلمات کمکی، از جمله حروف اضافه بیان می شوند. این تفاوت نحوی میان دو زبان روسی و فارسی مشکلات زیادی را به هنگام ترجمه ساختارهای حرف اضافه ای از روسی به فارسی و بالعکس برای زبان آموزان فارسی زبان به وجود می آورد.

کلمات کلیدی

, ساختارهای حرف اضافه ای, معنای حالت, معنای نحوی, حرف اضافه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008398,
author = {سید حسن زهرایی and همت زاده, شهرام},
title = {مشکلات ترجمه حروف اضافه فارسی به روسی و بالعکس},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2008},
volume = {44},
month = {August},
issn = {2588-4123},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {ساختارهای حرف اضافه ای، معنای حالت، معنای نحوی، حرف اضافه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشکلات ترجمه حروف اضافه فارسی به روسی و بالعکس
%A سید حسن زهرایی
%A همت زاده, شهرام
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2008

[Download]