همایش تخصصی بافتهای شهری , 1997-06-18

عنوان : ( معرفی وارزیابی تئوربی اصالت بخشی در فرآیند احیاء بافتهای قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدق مقاله ارایه و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرآیند حایائ بافتهای شهری به ویژه بافتهای مسکونی مراکز شهری از جمله شهر مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, معرفی , ‌ارزیابی , تئوری, اصالت بخشی, ‌ فرآیند, ‌ احیاء , بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008401,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {معرفی وارزیابی تئوربی اصالت بخشی در فرآیند احیاء بافتهای قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد},
booktitle = {همایش تخصصی بافتهای شهری},
year = {1997},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {معرفی ،‌ارزیابی ، تئوری، اصالت بخشی،‌ فرآیند،‌ احیاء ، بافت قدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی وارزیابی تئوربی اصالت بخشی در فرآیند احیاء بافتهای قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J همایش تخصصی بافتهای شهری
%D 1997

[Download]