چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

عنوان : ( ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , فرشاد صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه مهندسی زلزله خودنمایی می کند ، یافتن راههای تقلیل نیروی زلزله وارده به اعضای سازه ای ساختمان می باشد. در این بین، پارامترهای مهم دیگری از جمله کا هش هزینه و نیز سرعت انجام کار نقش بسزایی در انتخاب راهکارهای فوق دارد. استفاده از انواع میراگرهای فعال و غیر فعال ، در صنعت ساختمان یکی از بهترین این راهکارها می باشد. در این میان انتخاب میراگرهای غیر فعال به خاطر کم هزینه بودن و تکنولوژی مناسبتر نسبت به میراگرهای فعال و امکان استفاده آنها در داخل کشور ، ارجهیت دارد. در این مقاله با بررسی رفتار میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و روش گام به گام تهیه طیف طرح بار لغزش ، سعی در ارائه روشی مناسب و کارامد وآسان در یافتن بار لغزش بهینه این میراگر ، شده است.ودر انتها بوسیله آنالیز دینامیکی غیر خطی نتیه حاصل شده مقایسه می گردد. با استفاده از تحلیل خطی وروش گام به گام توضیح داده شده می توان به راحتی بار لغزش بهینه میراگر اصطکاکی پال در قاب فلزی را محاسبه و طراحی نمود بدون اینکه نیاز به محاسبات دینامیکی طولانی باشد. و این مقدار بسیار نزدیک به نتایج آنالیزهای غیر خطی دینامیکی انجام شده می باشد. و درصورت ساخت این میراگرها در کشور می توان از آنهادر طراحی سازه ها استفاده کرد

کلمات کلیدی

, میراگر فعال , غیر فعال , اصطکاکی پال , طیف طرح بار لغزش , بار لغزش بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008411,
author = {شریعتمدار, هاشم and فرشاد صادقی},
title = {ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {میراگر فعال ، غیر فعال ، اصطکاکی پال ، طیف طرح بار لغزش ، بار لغزش بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی
%A شریعتمدار, هاشم
%A فرشاد صادقی
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]