اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( مقایسه شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضا کار در آیین نامه زلزله )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , یاسر دعائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته

کلمات کلیدی

, قاب فضا کار, سازه های بتنی مسلح, مقاوم سازی, ضریب بازتاب ساختمان, ضریب زلزله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008413,
author = {شریعتمدار, هاشم and یاسر دعائی},
title = {مقایسه شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضا کار در آیین نامه زلزله},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قاب فضا کار،سازه های بتنی مسلح، مقاوم سازی، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضا کار در آیین نامه زلزله
%A شریعتمدار, هاشم
%A یاسر دعائی
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]