سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک , 2005-05-08

عنوان : ( بررسی پارامترهای راندمان حرارتی ودمای عملکرددرتوربینهای گازی GE-F5درنتیجه تزریق بخاردرسیستمVODOLEY )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , نیما منشوری , داود تفضّلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم VODOLYیک سیستمتزریق بخار.......

کلمات کلیدی

, توربین گاز, تزریق بخار, دمای ورودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008415,
author = {قاضی خانی, محسن and منشوری, نیما and تفضّلی, داود},
title = {بررسی پارامترهای راندمان حرارتی ودمای عملکرددرتوربینهای گازی GE-F5درنتیجه تزریق بخاردرسیستمVODOLEY},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین گاز،تزریق بخار،دمای ورودی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای راندمان حرارتی ودمای عملکرددرتوربینهای گازی GE-F5درنتیجه تزریق بخاردرسیستمVODOLEY
%A قاضی خانی, محسن
%A منشوری, نیما
%A تفضّلی, داود
%J سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
%D 2005

[Download]