سیتو تکنو لوژی , 2008-11-10

عنوان : ( مطالعه رفتارسلولهای بنیادی مزانشیمی پس از کاشت برروی داربست غضروف )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مهندسی بافت عبارت است از بکارگیری سلولها و اورگانهای ساخته شده در آزمایشگاه به منظور جایگزینی یا حمایت از بافت ها و اعضاء صدمه دیده . داربست ها سطحی را ایجاد می کنند که اتصال، ابقاء و مهاجرت، تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی را تسهیل می کند و همچنینصدمه

کلمات کلیدی

, رفتارسلولهای , داربست , stem cell
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008428,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {مطالعه رفتارسلولهای بنیادی مزانشیمی پس از کاشت برروی داربست غضروف},
booktitle = {سیتو تکنو لوژی},
year = {2008},
location = {mashhad, ايران},
keywords = {رفتارسلولهای -داربست -stem cell},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رفتارسلولهای بنیادی مزانشیمی پس از کاشت برروی داربست غضروف
%A مهدوی شهری, ناصر
%J سیتو تکنو لوژی
%D 2008

[Download]