کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2007-02-21

عنوان : ( ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد )

نویسندگان: محمد قاسمی خوزانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری مذهبی و زیارت هردو با اختلافاتی عامل مهم در جغرافیای انسانی در تعیین و تمرکز گردشگری هستند

کلمات کلیدی

, ساختار, گردشگری مذهبی- فرهنگی, کلان شهر, سیستم گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008439,
author = {قاسمی خوزانی, محمد},
title = {ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد},
booktitle = {کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ساختار، گردشگری مذهبی- فرهنگی، کلان شهر، سیستم گردشگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد
%A قاسمی خوزانی, محمد
%J کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2007

[Download]