دومین همایش انجمن دیرینه ایران , 2008-05-27

عنوان : ( چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان بر مبنای فرامینیفر ها در برش جوزک واقع در غرب بجنورد )

نویسندگان: اکبر حیدری , سیدرضا موسوی حرمی , محمد وحیدی نیا , اسداله محبوبی , نرگس شکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان بر مبنای فرامینیفر ها در برش جوزک واقع در غرب بجنورد

کلمات کلیدی

, چهل کمان , فرامینیفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008464,
author = {حیدری, اکبر and موسوی حرمی, سیدرضا and وحیدی نیا, محمد and محبوبی, اسداله and نرگس شکری},
title = {چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان بر مبنای فرامینیفر ها در برش جوزک واقع در غرب بجنورد},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه ایران},
year = {2008},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {چهل کمان - فرامینیفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان بر مبنای فرامینیفر ها در برش جوزک واقع در غرب بجنورد
%A حیدری, اکبر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%A محبوبی, اسداله
%A نرگس شکری
%J دومین همایش انجمن دیرینه ایران
%D 2008

[Download]