دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2008-05-27

عنوان : ( شناسایی ایکنوفسیل paleodictyonدر رسوبات سازند سرچشمه منطقه کپه داغ )

نویسندگان: زهره نوروزی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ریحانه کباری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی ایکنوفسیل paleodictyonدر رسوبات سازند سرچشمه منطقه کپه داغ

کلمات کلیدی

, ایکنوفسیل , سرچشمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008465,
author = {نوروزی, زهره and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and ریحانه کباری},
title = {شناسایی ایکنوفسیل paleodictyonدر رسوبات سازند سرچشمه منطقه کپه داغ},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2008},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {ایکنوفسیل - سرچشمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ایکنوفسیل paleodictyonدر رسوبات سازند سرچشمه منطقه کپه داغ
%A نوروزی, زهره
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ریحانه کباری
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2008

[Download]