اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12

عنوان : ( تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت )

نویسندگان: محمداحسان تقوی زاده یزدی , مهرداد لاهوتی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , پژمان آزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

و از زیباترین گلها در جهان است.اسپات گل Araceae جزو خانواده Anthurium andreanum Var Tera گیاه این واریته از انتوریوم اندریانوم دارای ظاهری قلبی شکل و رنگ قرمز درخشان است . ازدیاد با بذر در این گیاه تا سال 1975 در کشورهای اروپایی ، آمریکایی و تا حدود 8 سال قبل در کشور ما به منظور تکثیر مورد استفاده قرار میگرفته است ولی امروزه به دلایل متعددی در سراسر دنیا کاربرد خود را از دست داده است . بذرهای این گیاه باید بلافاصله پس از برداشت کشت شوند . بذرها خفتگی نداشته و پس از کشت قادر به جوانه زدن میباشند . در صورت تاخیر در کشت فرابر میوه سته ان مورد حمله قارچها واقع شده که بذر نیز در این حالت قابلیت جوانه زنی خود را از دست می دهد . عموماً تفرق صفات در گیاهان بدست امده از این بذرها بالا بوده و به فراتر از 90 % نیز میرسد . این ویزگی در بذرهای بدست امده تا حد زیادی از ارزش این روش کاسته است . به لحاظ اینکه عوامل متعددی در کیفیت یک گل انتوریوم مورد توجه قرار می گیرد از دست رفتن یا نامطلوب بودن حتی یکی از این عوامل در گلهای گیاهان بدست امده از طریق بذر م یتواند بقیه عوامل را نیز تحت تاثیر قرار داده و گل بدست امده را بی ارزش سازد . از عوامل دیگر به فراموشی سپرده شدن تکثیر با این روش، زمان زیاد به گل نشستن گیاهان تولید شده با بذر میباشد . جهت فائق آمدن بر این مشکلات روشهای پیشرفته تکثیر از جمله کشت بافت استفاده MS/ و 2 MS مورد ت وجه واقع شده است . برای این منظور از ریزنمونه های برگی جهت کشت در محیط کشتهای 1/5 محیط کشت مناسبی mg/l BAP 0/1 و mg/l 2,4-D تغییر یافتهای بههمراه MS گردید و نتایج طرح نشان داد محیط جهت تکثیر گیاه از طریق روش کشت بافت میباشد.

کلمات کلیدی

, آنتوریوم اندریانوم, تکثیر, کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008473,
author = {تقوی زاده یزدی, محمداحسان and لاهوتی, مهرداد and ابریشم چی, پروانه and بهرامی, احمدرضا and پژمان آزادی},
title = {تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2008},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آنتوریوم اندریانوم-تکثیر-کشت بافت-بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت
%A تقوی زاده یزدی, محمداحسان
%A لاهوتی, مهرداد
%A ابریشم چی, پروانه
%A بهرامی, احمدرضا
%A پژمان آزادی
%J اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2008

[Download]