بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , 2008-02-17

عنوان : ( تاریخچه رسوبگذاری وچینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان- غرب حوضه کپه داغ )

نویسندگان: اکبر حیدری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخچه رسوبگذاری وچینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان- غرب حوضه کپه داغ

کلمات کلیدی

, چهل کمان , غرب کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008482,
author = {حیدری, اکبر and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تاریخچه رسوبگذاری وچینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان- غرب حوضه کپه داغ},
booktitle = {بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چهل کمان - غرب کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخچه رسوبگذاری وچینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان- غرب حوضه کپه داغ
%A حیدری, اکبر
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
%D 2008

[Download]