دهمین کنگره علوم خاک ایران , 2007-08-26

عنوان : ( اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی )

نویسندگان: سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی

کلمات کلیدی

تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008486,
author = {هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی},
booktitle = {دهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2007},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تنش آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J دهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2007

[Download]