همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی , 2006-05-02

عنوان : ( ارجحیت روش توزیع آب در شبکه‌های آبیاری بر مبنای تقاضا )

نویسندگان: آذین زمان زاده , بیژن قهرمان , محمد جواد منعم , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب روش توزیع آب، یکی از پارامترهای مهم و اساسی در طراحی شبکه های آبیاری.....

کلمات کلیدی

, روش توزیع آب, سیستم بر مبنای تقاضا, شبکه تحت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008508,
author = {زمان زاده, آذین and قهرمان, بیژن and محمد جواد منعم and داوری, کامران},
title = {ارجحیت روش توزیع آب در شبکه‌های آبیاری بر مبنای تقاضا},
booktitle = {همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی},
year = {2006},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {روش توزیع آب، سیستم بر مبنای تقاضا، شبکه تحت فشار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارجحیت روش توزیع آب در شبکه‌های آبیاری بر مبنای تقاضا
%A زمان زاده, آذین
%A قهرمان, بیژن
%A محمد جواد منعم
%A داوری, کامران
%J همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
%D 2006

[Download]