پنجمین همایش ملی بیو تکنو لوژی جمهوری اسلامی , 2009-06-13

عنوان : ( معر فی یک مدل نوین in vitro به منظور تو سعه پژوهش های بنیادی در مهندسی بافت )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معر فی یک مدل نوین in vitro به منظور تو سعه پژوهش های بنیادی در مهندسی بافت

کلمات کلیدی

, جا نوران مدل , مهندسی بافت , کشت با فت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008527,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {معر فی یک مدل نوین in vitro به منظور تو سعه پژوهش های بنیادی در مهندسی بافت},
booktitle = {پنجمین همایش ملی بیو تکنو لوژی جمهوری اسلامی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {جا نوران مدل - مهندسی بافت - کشت با فت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معر فی یک مدل نوین in vitro به منظور تو سعه پژوهش های بنیادی در مهندسی بافت
%A مهدوی شهری, ناصر
%J پنجمین همایش ملی بیو تکنو لوژی جمهوری اسلامی
%D 2009

[Download]