شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( تفسیر توالی پاراژنتیکی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- خراسان رضوی )

نویسندگان: مهناز صباغ بجستانی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر توالی پاراژنتیکی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- خراسان رضوی

کلمات کلیدی

, دولومیت, بجستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008528,
author = {صباغ بجستانی, مهناز and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {تفسیر توالی پاراژنتیکی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- خراسان رضوی},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {دولومیت- بجستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر توالی پاراژنتیکی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- خراسان رضوی
%A صباغ بجستانی, مهناز
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]