پنجمین همایش ملی بیو تکنو لوژی جمهوری اسلامی ایران , 2007-11-24

عنوان : ( مطا لعه رفتار stem cellبر روی داربست غضروف اتو کلاو شده در in vitro )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطا لعه رفتار stem cellبر روی داربست غضروف اتو کلاو شده در in vitro

کلمات کلیدی

, مهندسی بافت , رفتار سلولی , غضروف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008530,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {مطا لعه رفتار stem cellبر روی داربست غضروف اتو کلاو شده در in vitro},
booktitle = {پنجمین همایش ملی بیو تکنو لوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهندسی بافت - رفتار سلولی - غضروف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطا لعه رفتار stem cellبر روی داربست غضروف اتو کلاو شده در in vitro
%A مهدوی شهری, ناصر
%J پنجمین همایش ملی بیو تکنو لوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2007

[Download]