بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , 2008-02-17

عنوان : ( لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ )

نویسندگان: بتول ریوندی , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد وحیدی نیا , سیدمحمدعلی موسوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ

کلمات کلیدی

, تیرگان , غرب کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008531,
author = {ریوندی, بتول and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and وحیدی نیا, محمد and موسوی زاده, سیدمحمدعلی},
title = {لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ},
booktitle = {بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیرگان - غرب کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ
%A ریوندی, بتول
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A وحیدی نیا, محمد
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%J بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
%D 2008

[Download]