شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( تنوع کانی شناسی واحد های گل سفید (chalk) سازند آب دراز در برش حمام قلعه )

نویسندگان: لیلی فاتح بهاری , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع کانی شناسی واحد های گل سفید (chalk) سازند آب دراز در برش حمام قلعه

کلمات کلیدی

, گل سفید, آب دراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008533,
author = {فاتح بهاری, لیلی and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {تنوع کانی شناسی واحد های گل سفید (chalk) سازند آب دراز در برش حمام قلعه},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت-گیلان, ايران},
keywords = {گل سفید- آب دراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع کانی شناسی واحد های گل سفید (chalk) سازند آب دراز در برش حمام قلعه
%A فاتح بهاری, لیلی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]