دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-04-21

عنوان : ( کزارشی از توزیع منافذ غده عرق در الگوهای در ماتو گلایفیکی در بیماران مبتلا به سندرم onodantia )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کزارشی از توزیع منافذ غده عرق در الگوهای در ماتو گلایفیکی در بیماران مبتلا به سندرم onodantia

کلمات کلیدی

, دندان غایب , درما توگلایفیگ , کا نال غده عرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008534,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {کزارشی از توزیع منافذ غده عرق در الگوهای در ماتو گلایفیکی در بیماران مبتلا به سندرم onodantia},
booktitle = {دهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دندان غایب - درما توگلایفیگ - کا نال غده عرق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کزارشی از توزیع منافذ غده عرق در الگوهای در ماتو گلایفیکی در بیماران مبتلا به سندرم onodantia
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2008

[Download]