دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21

عنوان : ( درما تو گلا یفیک کف دست بیماران مبتلا به ها یپر تا نسیون ژنتیکی در نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درما تو گلا یفیک کف دست بیماران مبتلا به ها یپر تا نسیون ژنتیکی در نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی

کلمات کلیدی

, درماتوگلایفیک , ژنتیک , فشار خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008535,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {درما تو گلا یفیک کف دست بیماران مبتلا به ها یپر تا نسیون ژنتیکی در نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی},
booktitle = {دهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درماتوگلایفیک - ژنتیک -فشار خون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درما تو گلا یفیک کف دست بیماران مبتلا به ها یپر تا نسیون ژنتیکی در نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2008

[Download]