پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( طراحی سیستمهای هوشمند تشخیص، درمان و پیشگیری در دامپزشکی با استفاده از علم وفناوری نانو )

نویسندگان: علیرضا حق پرست , یلدا گلریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براساس تعریف سازمان ملی علوم و تکنولوژی آمریکا، نانو تکنولوژی شامل تحقیق و توسعه به منظور فهم دیدگاهها و کار با اندازه گیری و دستکاری مواد در سطح اتمی، ملکولی و فوق ملکولی میباشد. مقیاس اندازه گیری در فناوری نانو در حد 1 الی 100 نانومتر میباشد. در این مقیاس، ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مواد دارای تفاوتهای بنیادی واغلب غیر قابل انتظار با مقیاسهای کلی مواد دارد. امروزه در دامپزشکی، اگر حیوانی به یک بیماری مبتلا گردد، روزها، هفته ها یا ماهها طول خواهد کشید که این بیماری به واسطه علائمی که توسط ارگانیسم عامل بیماری به صورت کلی ایجاد میگردد تشخیص داده شود و تا آن زمان عفونت ممکن است پخش شده و شاید لازم باشد تا جهت جلوگیری از انتشار بیماری تمامی گله معدوم گردد. نانو تکنولوژی در مقیاس و حد یک ویروس و یا دیگر ذرات ایجاد کننده بیماری عمل میکند و بنا بر این از توانایی بالقوه این فناوری میتوان در جهت تشخیص، درمان و ریشه کنی زود بهنگام و سریع بیماریها استفاده نمود. به عنوان مثال، یک سیستم هوشمند تشخیص و درمان بیماری با استفاده از فناوری نانو میتواند شامل یک نانوابزار کاشته شده در حیوان باشد که قادر به نمونه گیری از بزاق یا دیگر مایعات بدن در فواصل منظم باشد. در این حالت مدتها قبل از ظهور تب یا دیگر علائم بیماری، سیستم حس کننده مراقبت و کنترل نانو میتواند حضور جرم بیماری را تشخیص داده و توسط نشانگرهای خود دامدار و دامپزشک را خبر دار سازد تا اینکه آنها بتوانند نانو سیتمهای هوشمند درمانی را در جهت درمان بیماری فعال نمایند. سیستمهای هوشمند درمانی بر گرفته از فناوری نانو قادرند که داروها، مواد غذایی، پروبیوتیکها و بیوراکتورهای سلولی قابل کاشت را به صورت موفقیت آمیزی به هدف خود در داخل بدن برسانند. این سیستمها با توجه به خصوصیات چند کاره ای که دارند قادرند که در زمانهای کنترل شده، به صورت از قبل بر نامه ریزی شده و با قابلیت هدایت از راه دور از سدهای بیولوژیکی بدن عبور کرده و به صورت موفقیت آمیزی به هدف خود در داخل بدن برسند. علاوه بر این، فناوری نانو قابلیت ایجاد نانوواکسنها و نانوادجووانتها را جهت پیشگیری و متدهای نوین واکسیناسیونهای موفق فراهم نوده است. در این مقاله، به طور مفصل به شرح ساختار سیستمهای هوشمند تشخیصی، درمانی و پیشگیری از بیماریهای دامی با استفاده از فتاوری نانو پرداخته خواهد شد و مکانیسمهای بیولوژیک و تبعات علمی، اقتصادی و اخلاقی استفاده از این سیستمها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, دامپزشکی, نانوتکنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008563,
author = {حق پرست, علیرضا and گلریز, یلدا},
title = {طراحی سیستمهای هوشمند تشخیص، درمان و پیشگیری در دامپزشکی با استفاده از علم وفناوری نانو},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دامپزشکی، نانوتکنولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سیستمهای هوشمند تشخیص، درمان و پیشگیری در دامپزشکی با استفاده از علم وفناوری نانو
%A حق پرست, علیرضا
%A گلریز, یلدا
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]