پنجمین گنگره سراسزی انجمن صرع ایران , 2008-11-04

عنوان : ( مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران )

نویسندگان: علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران

کلمات کلیدی

, صرع آبسانس, مدل های حیوانی, رت نژاد Wag/Rij , مکانیسم آبسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008570,
author = {مقیمی, علی},
title = {مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران},
booktitle = {پنجمین گنگره سراسزی انجمن صرع ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {صرع آبسانس، مدل های حیوانی، رت نژاد Wag/Rij ، مکانیسم آبسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران
%A مقیمی, علی
%J پنجمین گنگره سراسزی انجمن صرع ایران
%D 2008

[Download]