چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2008-05-21

عنوان : ( بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر ارتباط جنسی سالم در بهداشت روانی فرد مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, رضامندی جنسی, بهداشت روانی , زن, دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008627,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو},
booktitle = {چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2008},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رضامندی جنسی، بهداشت روانی ، زن، دانشجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2008

[Download]