چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران , 2008-03-04

Title : ( A New and Facile Procedure for Protection of Aldehydes and Ketones )

Authors: Mohammad Rahimizadeh , Ali Shiri , Mehdi Bakavoli , Hossein Eshghi , satar saberi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

A New and Facile Procedure for Protection of Aldehydes and Ketones

Keywords

using ab initio calculations
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008628,
author = {Rahimizadeh, Mohammad and Shiri, Ali and Bakavoli, Mehdi and Eshghi, Hossein and Saberi, Satar},
title = {A New and Facile Procedure for Protection of Aldehydes and Ketones},
booktitle = {چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران},
year = {2008},
location = {زابل, IRAN},
keywords = {using ab initio calculations},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A New and Facile Procedure for Protection of Aldehydes and Ketones
%A Rahimizadeh, Mohammad
%A Shiri, Ali
%A Bakavoli, Mehdi
%A Eshghi, Hossein
%A Saberi, Satar
%J چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران
%D 2008

[Download]