پانزدهمین کنگره جامعه دامپزشکی , 2008-04-26

عنوان : ( شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداریهای اطراف مشهد )

نویسندگان: فرزاد حیاتی , غلامرضا محمدی , حسن برجی , محمدفواد نوربخش شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شیوع مایت سارکوپتس اسکبئی در بز سانن گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, مایت سارکوپتس, بز نژاد سانن , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008658,
author = {حیاتی, فرزاد and محمدی, غلامرضا and برجی, حسن and نوربخش شهری, محمدفواد},
title = {شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداریهای اطراف مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنگره جامعه دامپزشکی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مایت سارکوپتس-بز نژاد سانن -مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداریهای اطراف مشهد
%A حیاتی, فرزاد
%A محمدی, غلامرضا
%A برجی, حسن
%A نوربخش شهری, محمدفواد
%J پانزدهمین کنگره جامعه دامپزشکی
%D 2008

[Download]