نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید , 2009-03-03

عنوان : ( بررسی فاکتور شدت تنش در مخازن تحت فشار با روش المان محدود )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخازن تحت فشار یکی از مهمترین سازه های مهندسی می باشند که در صنایع مختلف کاربردهای گسترده ای دارند .یکی دیگر از پارامترهای مهم در طراحی پوسته مخازن تحت فشار بررسی ترکهای روی پوسته آنها و عوامل موثر بر گسترش آنهاست که تحلیل این عوامل در حیطه علم مکانیک شکست می باشد . در این تحقیق ابتدا به بررسی یک مخزن ترکدار عمودی ساخته شده از جنس فولاد با استحکام بالا پرداخته شده سپس ترک را در مناطق پر تنش مخزن مثل نازل قرار داده و ضریب شدت تنش های آنها با هم مقایسه می شود . در پایان فاکتور شدت تنش برای یک مخزن افقی ترکدار که راستای ترک آن تغییر خواهد کرد , محاسبه می شود .

کلمات کلیدی

, فاکتور شدت تنش, روش المان محدود , ترک شبه بیضی , روش زیرمدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008661,
author = {فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی فاکتور شدت تنش در مخازن تحت فشار با روش المان محدود},
booktitle = {نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {فاکتور شدت تنش- روش المان محدود - ترک شبه بیضی - روش زیرمدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاکتور شدت تنش در مخازن تحت فشار با روش المان محدود
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
%D 2009

[Download]