علوم آب و خاک, سال (2007-10)

عنوان : ( ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز )

نویسندگان: آسیه سیاه مرگویی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو قطعه زمین

کلمات کلیدی

, علف هرز, توزیع تکه ای, کریچینگ, مدیریت متناسب با مکان, جوعلوفه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008665,
author = {سیاه مرگویی, آسیه and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and بنایان اول, محمد and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {علف هرز، توزیع تکه ای، کریچینگ، مدیریت متناسب با مکان، جوعلوفه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A بنایان اول, محمد
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]