هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-06

Title : ( بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور )

Authors: Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , افسانه تقی زاده نادری , Behnaz Shahtahmasebi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی رایج در بین دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور انجام با بهره گیری از تکنیک ( مطالعه گذشته نگر ) اجر شد.

Keywords

, آسیب های ورزشی , ژیمناستیک , دانشجویان دختر ژیمناست نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008673,
author = {Ebrahimi Atri, Ahmad and Hashemi Javaheri, Seyd Ali Akbar and افسانه تقی زاده نادری and Shahtahmasebi, Behnaz},
title = {بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, IRAN},
keywords = {آسیب های ورزشی - ژیمناستیک - دانشجویان دختر ژیمناست نخبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور
%A Ebrahimi Atri, Ahmad
%A Hashemi Javaheri, Seyd Ali Akbar
%A افسانه تقی زاده نادری
%A Shahtahmasebi, Behnaz
%J هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]