دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , 2005-06-11

عنوان : ( طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: جعفر عبادی , محمد حاجیان , حامد دونده , مجید رضا گلشن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی برای طراحی بهینه شبکه توزیع بر مبنای الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. اکثر روشهای ارائه شده در گذشته بیشتر بر جایابی مکان پستها و فیدرها و تعیین ظرفیت آنها تأکید داشته در حالی که در طراحی عملی در نظر گرفتن مسیرهای متعدد به لحاظ وجود محدودیتهای فیزیکی بسیار، امکان پذیر نمی‌باشد. در این مقاله با هدف کاربردی بودن روش ارائه شده جهت طراحی عملی از الگوریتم ژنتیک برای تعیین نوع هادیها و پارامترهایی نظیر نوع تیرهای میانی، طول اسپان و ضریب اطمینان استفاده شده است. این مقاله محاسبات مکانیکی شبکه توزیع که در روشهای گذشته کمتر به آن توجه شده است را برای دستیابی به بهینه‌ترین طراحی، در الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار داده است. در انتها این روش برای یک شبکه نمونه اجرا شده و نتایج ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

طراحی شبکه توزیع ـ بهینه سازی ـ الگوریتم ژنتیک – نرم افزار MATLAB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008719,
author = {عبادی, جعفر and حاجیان, محمد and دونده, حامد and مجید رضا گلشن},
title = {طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک},
booktitle = {دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {2005},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {طراحی شبکه توزیع ـ بهینه سازی ـ الگوریتم ژنتیک – نرم افزار MATLAB},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک
%A عبادی, جعفر
%A حاجیان, محمد
%A دونده, حامد
%A مجید رضا گلشن
%J دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
%D 2005

[Download]