دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی , 2004-08-09

عنوان : ( نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه عصبی مصتوعی مناسب جخت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان مصتوعی )

نویسندگان: محمد غفوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق آنالیز حساسیت دادهای در طراحی شبکه های عصبی مناسب و تاپیر انتحاب نوع داده های ورودی در میزان خطای شبکه بررسی شده است.

کلمات کلیدی

دوغاب سیمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008755,
author = {غفوری, محمد},
title = {نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه عصبی مصتوعی مناسب جخت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان مصتوعی},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی},
year = {2004},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {دوغاب سیمان مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه عصبی مصتوعی مناسب جخت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان مصتوعی
%A غفوری, محمد
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی
%D 2004

[Download]