پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23

عنوان : ( بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مهرداد فتحی , ناهید بیژه , افسانه تقی زاده نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد

کلمات کلیدی

, ویژگی های پاسچرال, داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008764,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and فتحی, مهرداد and بیژه, ناهید and تقی زاده نادری, افسانه},
title = {بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی},
booktitle = {پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویژگی های پاسچرال- داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A فتحی, مهرداد
%A بیژه, ناهید
%A تقی زاده نادری, افسانه
%J پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور
%D 2007

[Download]