هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2007-08-26

Title : ( بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro )

Authors: Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , مهرداد ایرانشاهی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

زز

Keywords

رر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008768,
author = {Behnam Rassouli, Fatemeh and Moghaddam Matin, Maryam and Bahrami, Ahmad Reza and Behnam Rassouli, Morteza and مهرداد ایرانشاهی},
title = {بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro},
booktitle = {هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {رر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A مهرداد ایرانشاهی
%J هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران
%D 2007

[Download]