هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2007-08-26

Title : ( ارزیابی غلظت الکترولیتها در مایع مغزی نخاعی نوزادان حاصل از مادران دیابتی در طی دوره تکامل بعد از تولد در رت )

Authors: مریم طهرانی پور , علی حائری روحانی , Morteza Behnam Rassouli , کاظم پریور , امین رحیمی ,

Citation: BibTeX | EndNote

زز

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008770,
author = {مریم طهرانی پور and علی حائری روحانی and Behnam Rassouli, Morteza and کاظم پریور and امین رحیمی},
title = {ارزیابی غلظت الکترولیتها در مایع مغزی نخاعی نوزادان حاصل از مادران دیابتی در طی دوره تکامل بعد از تولد در رت},
booktitle = {هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {رر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی غلظت الکترولیتها در مایع مغزی نخاعی نوزادان حاصل از مادران دیابتی در طی دوره تکامل بعد از تولد در رت
%A مریم طهرانی پور
%A علی حائری روحانی
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A کاظم پریور
%A امین رحیمی
%J هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران
%D 2007

[Download]