اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-10-11

عنوان : ( اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش )

نویسندگان: اسماعیل نصرآبادی , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی , حسن رخشنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ززثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش

کلمات کلیدی

, ز جا جیه چشم , ترمیم , هپی تلیوم زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008773,
author = {نصرآبادی, اسماعیل and مهدوی شهری, ناصر and بهنام رسولی, مرتضی and حسن رخشنده},
title = {اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ز جا جیه چشم - ترمیم -هپی تلیوم زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش
%A نصرآبادی, اسماعیل
%A مهدوی شهری, ناصر
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A حسن رخشنده
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]