پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , رضا فرید حسینی , اصغر خالدان , افسانه تقی زاده نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات یک دوره برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی می باشد. فعالیت بدنی منظم به عنوان یکی از اجزاء برنامه توان بخشی ریوی برای بیماران اسمی محسوب می شود که منجر به بهبود عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه های تمرین هوازی , عملکرد ریه, تحمل به فعالیت , بیماران آسمی , حجم بازدمی در یک ثانیه (FEV1) , ظرفیت حیاتی با فشار (FVC ), جریان بازدمی حداکثر (PEF), متوسط جریان بازدمی با ف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008774,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and رضا فرید حسینی and اصغر خالدان and تقی زاده نادری, افسانه},
title = {تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی},
booktitle = {پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه های تمرین هوازی - عملکرد ریه- تحمل به فعالیت - بیماران آسمی - حجم بازدمی در یک ثانیه (FEV1) - ظرفیت حیاتی با فشار (FVC )-جریان بازدمی حداکثر (PEF)- متوسط جریان بازدمی با فشار (FEF25-75%)-حداکثر تهویه ارادی (MVV)-تعداد تنفس در دقیقه (RF)- آزمون شش دقیقه راه رفتن - FEV1/FVC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A رضا فرید حسینی
%A اصغر خالدان
%A تقی زاده نادری, افسانه
%J پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور
%D 2007

[Download]