پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23

عنوان : ( تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط )

نویسندگان: مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق ، تعیین اثر درمانی سه نوع برنامه تمرینی (قدرتی، استقامتی و استقامتی - قدرتی ) روی سطح افسردگی دانشجویان دارای افسردگی متوسط بود.

کلمات کلیدی

, افسردگی - تمرین قدرتی - تمرین استقامتی - تمرین استقامتی , قدرتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008776,
author = {فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط},
booktitle = {پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افسردگی - تمرین قدرتی - تمرین استقامتی - تمرین استقامتی ، قدرتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور
%D 2007

[Download]