پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23

عنوان : ( بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , اکبر معرفتی , افسانه تقی زاده نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع و علل انواع آسیب های ورزشی رایج در بین معلولین ورزشکار در رشته دو و میدانی می باشد.

کلمات کلیدی

, آسیبهای ورزشی دو و میدانی, معلولین ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008779,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and معرفتی, اکبر and تقی زاده نادری, افسانه},
title = {بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی},
booktitle = {پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیبهای ورزشی دو و میدانی- معلولین ورزشکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A معرفتی, اکبر
%A تقی زاده نادری, افسانه
%J پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور
%D 2007

[Download]