نامه فرهنگستان, سال (2005-6) , صفحات (111-138)

عنوان : ( زندگی نامه و آثار واسیلی ایوانویچ آبایف (استاد زبان آسی) )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه آبایف از اساتید بنام زبان های ایرانی است و تاثیر شگرفی در بررسی زبانهای ایرانی بخصوص آسی داشته است مجموعه آثار وی و زندگی نامه ایشان بطور کامل در این مقاله آورده شده است.

کلمات کلیدی

, زبان آسی, زبان های ایرانی, گویش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008782,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {زندگی نامه و آثار واسیلی ایوانویچ آبایف (استاد زبان آسی)},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2005},
month = {June},
issn = {1025-0832},
pages = {111--138},
numpages = {27},
keywords = {زبان آسی- زبان های ایرانی- گویش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زندگی نامه و آثار واسیلی ایوانویچ آبایف (استاد زبان آسی)
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2005

[Download]