اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-10-11

عنوان : ( مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 )

نویسندگان: سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637

کلمات کلیدی

مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008783,
author = {ملازاده, سمانه and مقدم متین, مریم and مهرداد ایرانشاهی and بهرامی, احمدرضا and بهنام رسولی, مرتضی and بهنام رسولی, فاطمه and نشاطی, وجیهه},
title = {مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637
%A ملازاده, سمانه
%A مقدم متین, مریم
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهرامی, احمدرضا
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A نشاطی, وجیهه
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]