علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (23-36)

عنوان : ( بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آن )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , حکیمه هاتف , علی اکبر سروری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید گندم به عنوان اساسی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه همواره مورد توجه خاص سیاست‌گزاران بخش کشاورزی بوده است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید این محصول با اجرای طرح محوری گندم از سال 1368، زمینه مناسبی را جهت رشد تولید این محصول فراهم آورده است. لیکن بهره‌گیری صحیح از زمینه‌های موجود و افزایش تولید مستلزم پشتوانه مناسب قیمتی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت تضمینی برای سالهای 84-1370 به پیش‌بینی قیمت تضمینی تا سال 1395 با استفاده از نرم‌افزار QSB و مدل خطی برآورد نمایی هموارکننده پرداخته شده است. همچنین با استفاده از آمار مربوط به قیمت تضمینی و قیمت عمده‌فروشی کالاها در کشور، رابطه مبادله این محصول محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت تضمینی تا سال 1395 با نرخ 5/5 درصد سالانه افزایش یافته و به 340 تومان خواهد رسید، همچنین رابطه مبادله گندم رو به بهبود می‌باشد.

کلمات کلیدی

, گندم, قیمت تضمینی, رابطه مبادله, پیش‌بینی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008784,
author = {دانشورکاخکی, محمود and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and حکیمه هاتف and علی اکبر سروری},
title = {بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آن},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {گندم، قیمت تضمینی، رابطه مبادله،پیش‌بینی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آن
%A دانشورکاخکی, محمود
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A حکیمه هاتف
%A علی اکبر سروری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]